Welkom in onze vereniging !

In 1986 starten de gebroeders Maillard, samen met een paar kenissen, een project waarvan de huidige omvang toen niet in te schatten was : het redden van een paar interessante belgische bussen, die met afbraak bedreigd waren. Gezien het project snel enige omvang begon te nemen, werd in 1989 de “asbl bus et cars” opgericht, waarvan het hoofddoel luidt “het verzamelen, beheren en indien mogelijk tentoonstellen van autobussen en autocars die representatief zijn voor deze sector in België”.

Onze operationele hoofdkwartier bevindt zich te Casteau, in de voormalige buurtspoorwegen stelplaats, waarvoor een huurovereenkomst met de Société Régionale Wallone des Transports afgesloten is. De verzameling telt ongeveer 40 wagens. Slechts een paar van deze wagens zijn rijdend. Anderen wachten dan op een restauratie, terwijl een derde deel slechts bewaard wordt voor de wisselstukken. Een deel van de verzameling bevindt zich te Casteau, een ander deel wordt bewaard in een gehuurde loods in Nimy, een deelgemeente van Mons.

Gezien we nog niet beschikken over een eigen museum, houden we verschillende activiteiten. De voornaamste is sinds 1997 een jaarlijks open deur week-end te Casteau, met telkens een wisselende thema. Er worden dan een aantal van onze historische wagens tentoon gesteld, maar ook recente, soms gloednieuwe wagens die in dat thema passen. Tevens zijn er tentoonstellingen van foto’s en archief stukken, alsook kinderanimatie en restauratie. Naast het jaarlijks open deur week-end, proberen we ook speciale uitstappen te organiseren, zoals afscheidsritten met betekenisvolle bussen, of bezoeken aan openbaar vervoerbedrijven of busondernemers zowel in binnen als buitenland.

Gelukkig krijgen wij ook steun van buitenaf. De drie voornaamste steunbronnen zijn TEC Hainaut en de Federatie van Belgische Autobus en Autocarondernemers.

© Bus & Car Patrimonium vzw   |    2004-2024   |    Alle rechten voorbehouden   |    Wettelijke bepalingen